WhatsApp
Bizi Arayın
Doğumsal Anomaliler
Doğumsal Anomaliler

Doğumsal Anomali Nedir?

Doğum sırasında varolan vücut yapı ve fonksiyon anomalilerine doğumsal anomali adı verilir. Yaklaşık olarak doğan çocukların %3 ila 6’sı konjenital anomaliye sahiptir diyebiliriz. Doğumsal anomaliler uzun bir liste şeklinde sayılabilir, ancak bunların bir kısmı plastik cerrahi ile ilişkilidir. Cerrahi olarak takip ve tedavi edilebilen doğumsal anomalilerden plastik cerrahinin alanına giren durumlar da çok uzun bir liste oluşturabilir. Bunlardan en yaygın olarak rastlanılanları yarık dudak (tavşan dudak), yarık damak, yüz yarıkları, diğer yüz anomalileri, kranyosinostozis (kafa kemiklerinin erken kaynaması) benzeri kafatası gelişim anomalileri, mikrotia (küçük veya eksik kulak), kriptotia (criptotia), sindaktili (yapışık parmak), polidaktili (çoklu parmak), konstriktif bant sendromu, diğer el anomalileri, hipospadias (idrar yolunun erkeklerde anormal yere açılması), Poland sendromu (tek taraflı meme ve komşu iskelet kas atrofi, eksiklikleri) ve vasküler malformasyonlar olarak sayılabilir.

Doğumsal Anomali Neden Olur?

Doğumsal anomalilerin en sık sebebi genetik ve çevresel faktörlerdir. Ancak bununla birlikte doğumsal anomalilerin çok azı direk olarak spesifik bir sebebe bağlanabilir.

Doğumsal Anomali Ne Sıklıkla Görülür?

Doğumsal anomaliler tüm doğumlar içinde yüzde 3 ile 6 arasında rastlanır. Her bir doğumsal anomalinin farklı bir insidansı vardır. Örneğin plastik cerrahi alanına giren durumlardan yarık dudak damak anomalisine yaklaşık olarak her 700 doğumda bir rastlanır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 170.000 çocuk ölümü tüm doğumsal anomaliler nedeniyle gerçekleşir.

Doğumsal Anomalilerin Risk Faktörleri Nelerdir?

Doğumsal anomalilerin en sık sebebi genetik ve çevresel faktörlerdir. Ancak bununla birlikte doğumsal anomalilerin çok azı direk olarak spesifik bir sebebe bağlanabilir. Doğumsal anomalisi olan bireyler sıklıkla fonksiyon ve görünüşün iyileştirilmesi ve hayat kalitesinin artması açısından rekonstrüktif bir cerrahiye ihtiyaç duyar.

En Çok Görülen Doğumsal Anomaliler Nelerdir?

Plastik cerrahinin tedavisini yaptığı veya katkıda bulunduğu en yaygın olarak rastlanılan doğumsal veya konjenital anomaliler yarık dudak (tavşan dudak), yarık damak, yüz yarıkları, diğer yüz anomalileri, kranyosinostozis (kafa kemiklerinin erken kaynaması) benzeri kafatası gelişim anomalileri, mikrotia (küçük veya eksik kulak), kriptotia (criptotia), sindaktili (yapışık parmak), polidaktili (çoklu parmak), konstriktif bant sendromu, diğer el anomalileri, hipospadias (idrar yolunun erkeklerde anormal yere açılması), poland sendromu (tek taraflı meme ve komşu iskelet kas atrofi, eksiklikleri) ve vasküler malformasyonlar olarak sayılabilir.