WhatsApp
Bizi Arayın
Cilt Kanseri
Cilt Kanseri

Cilt Kanseri Nedir?

Cilt kanseri deriden kaynaklanan ve vücudun diğer bölgelerine yayılma eğilimi gösteren kanser türüdür. Bazı cilt kanserleri sadece komşu bölgelere yayılabilirken bazı cilt kanserleri lenf bezlerine veya diğer organlara yayılabilirler. Cilt kanseri veya deri kanserleri melanositik ve non-melanositik şeklinde iki ana gruba ayrlırlar. Non-melanositik deri kanserleri başlığında bazal hücreli Karsinom ve skuamöz hücreli Karsinom adı verilen iki cilt kanseri en sık görülen cilt kanserleri olarak sayılabilir. Cilt kanserileri içerisinde en sık görülen olan bazal hücreli karsinom bazı istisnalan olmakla birlikte genellikle sadece komşu bölgelere doğru çok yavaş bir şekilde büyüme gösteren bir kanserdir. Ancak ikinci sıklıkta en sık görülen skuamöz hücreli karsinomun ise komşu bölgelere doğru büyüme göstermekle beraber en yakındaki lenf bezleri gibi başka dokulara da yayılma özelliği vardır. Daha nadir görülen Malin Melanom olarak adlandıran cilt kanseri ise çok daha kısa sürelerde vücudun farklı bölgelerine yayılma gösterebilirler. Tüm cilt kanseri erken teşhis edildiklerinde küçük bir cerrahi müdahaleyle tamamıyla tedavi edebilirler. Ancak geç kalınmış durumlarda tedavi daha kompleks hale gelebilmektedir. Bazal hücreli karsinom da sadece cilt kanserini çıkarılması yeterli olurken skuamöz hücreli karsinomlarda kanserli cilt dışında sağlam cidden de bir kısmının çıkanlması ve en yakındaki lenf bezlerinden de bir miktar çıkanlması gerekmektedir. Malign Melanom vakalannda ise tümör çevresi geniş eksizyon yanında sentinel lenf bezi biyopsisi, tomografi, MR ve PET gibi ileri tetkikler de gerekmektedir.

Cilt Kanseri Türleri Nelerdir?

Üç ana tipte cilt veya deri kanseri vardır, bunlar: Bazal hücreli karsinom (basal cel carcinoma), Skuamöz hücreli karsinom/Yassı epitel hücreli karsinom (squamous cell carcinoma) ve Melanom (Malignant melanoma) olarak sayılabilir.

Cilt Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Cilt kanserleri genellikle güneşten gelen ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalmaya bağlı olarak gelişir. Güneşin altında çok fazla vakit geçire insanlarda daha fazla cilt kanserini rastlanır. Güneşin altında kaldıklanında çok hızlı güneş yanığı gelişen kişilerde daha fazla cilt kanseri gelişir. Daha önce güneş yanığı geçirmiş kişilerde de daha fazla cilt kanseri görülür. Açık renk cilde sahip olan kişilerde, vücudunda çok fazla ben olan kişilerde cilt kanseri daha fazla görülür. Daha önce aktinik keratoz teşhisi almmış kişilerde cilt kanseri riski artmıştır. Ayrıca cilt kanseri riski olan bireylerde cilt kanseri riski artmıştır. Vücudun immün sistemini baskılayan ilaçlar kullanımında da cilt kanser riski artar.

Cilt Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Cilt kanseri deride yeni çıkan bir ben şekilde veya var olan bir benin şeklinin değişmesi gibi bir belirti ile kendini gösterebilir. Bazal hücreli karsinomlar vücudun güneş gören bölgelerinde en sık görülen cilt kanseridir. Genellikle yüz bölgesinde ve elde rastlanırlar. Hayatı tehdit etmeye bazal hücreli karsinomlar, iyileşmeyen bir küçük ülser veya yara gibi, hafif bir cilt kabarıklığı gibi, yara skar gibi belirtilerle başlayabilirler. Kabuklu bir yara gibi olabileceği gibi bazı durumlarda yavaş büyüyen bir ben gibi görülebilirler.